მეორადი ჩარიცხვები იწყება
2021-10-12

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  მეორადი ჩარიცხვები იწყება. აპლიკანტებს, რომლებიც პირველადი ჩარიცხვის შედეგად ვერ მოხვდნენ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 18-10-2021