სწავლა აუდიტორიებში განახლდა
2021-10-04

დღეს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში სწავლა აუდიტორიებში განახლდა 2019 და 2020 წელს ჩარიცხული სტუდენტებისათვის. რაც შეეხება 2021 წელს ჩარიცხულ სტუდენტებს, ისინი სწავლას 8 ნოემბერს დაიწყებენ.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 18-10-2021