ვაკანსია კოლეჯში
2021-05-18

   შპს საზოგადოებრივი კოლ;ეჯი ამაგი აცხადებს კონკურსს დირექტორის მოადგილისა და იურისტის თანაშემწის ვაკანტურ ადგილებზე 2021 წლის 19 მაისიდან.

  კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

       დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე: მინიმუმ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი;

              კანონმდებლობის ცოდნა:

 •  საქართველოს კონსტიტუცია;
 •  „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 •   შრომის კოდექსი;
 •  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი;
 •  პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები.

სხვა  მოთხოვნები:

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (სამომხმარებლო დონეზე).

სასურველია ინგლისურის ცოდნა A2 დონეზე;

 

იურისტის თანაშემწის პოზიციაზე: მინიმუმ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი;

კანონმდებლობის ცოდნა:

 •        საქართველოს კონსტიტუცია;
 •        „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 •        შრომის კოდექსი;
 •        საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი;

               სხვა მოთხოვნები:

 •         სამართლის დარგში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
 •         საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (სამომხმარებლო დონეზე).
 •         სასურველია პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების ცოდნა;

სასურველია ინგლისურის ცოდნა A2 დონეზე; 

 

   კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) CV.

 საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს 19 მაისიდან  28 მაისის ჩათვლით კოლეჯში ან ელექტრონულ მისმაართზე: info.college.amagi@gmail.com


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 11-06-2021