შეხვედრა პროგრამის ხელმძღვანელებთან
2021-02-10

პერსონალის მართვის მენეჯერი ანა ქოთოლაშვილი შეხვდა კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებს. პერსონალის მართვის მენეჯერმა გააცნო სიახლე ახალი მეილების კოლეჯში დანერგვის თაობაზე @amagi.edu.ge დომენის გამოყენებით.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 26-02-2021