მიღება კოლეჯში
2020-09-30

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 3 ვაკანტურ  ადგილს ფასიან ჯგუფში. სწავლის ხანგრძლივობა - 2 წელი. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ასოცირებული ხარისხი ფარმაციაში.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 29-10-2020