ვაკანსია კოლეჯში
2020-09-29

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს ვაკანსიას პროფესიული განათლების მასწავლებლების  პოზიციებზე შემდეგი სპეციალობით:

ა)  ფარმაცევტი - 1 ადგილი;

ბ) ინგლისური ენის სპეციალისტი - 1 ადგილი;

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) უნდა გააჩნდეს შესაბამისი დარგის უმაღლესი განათლება ან პროფესიული

    განათლების მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია შესაბამისი სპეციალობით;

ბ) ფლობდეს ქართულ ენას C1 დონეზე (სასურველია);

გ) ფლობდეს კომპიუტერულ  პროგრამებს:

    MS word (დამაკმაყოფილებელი),

    MS Power Point (დამაკმაყოფილებელი).

კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) cv

 საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს ქ. გორში, ცხინვალის გზ N9 მ/წ წლის 1 ოქტომბრის ჩათვლით.

0 370 27 05 57

info.college.amagi@gmail.com


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 29-10-2020