2019 წლის ანგარიშის წარდგენა
2020-02-20

კოლეჯში გაიმართა სტრატეგიული და სამოქმედო განვითარების მონიტორინგის ჯგუფის შეხვედრა, სადაც განხილულ იქნა ახალი პროფესიული სტანდარტები და მასში მოთხოვნილი მიდგომები. ხარისხის მენეჯერის მიერ მოხდა 2019 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიშის წარდგენა.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 17-09-2020