ვიზიტი ავერსის ქარხანაში
2019-11-08

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ფარმაციის პროფესიული სტუდენტები იმყოფებოდნენ ავერსი-რაციონის ქარხანაში. ავერსის წარმომადგენელმა - ქალბატონმა მარიამ ონანაშვილმა სტუდენტებს გააცნო ავერსი-რაციონის მუშაობის სპეციფიკა. სასწავლო მიზნებისათვის ყურადღება გამახვილებული იყო სანიტარულ-ჰიგიენური დაცვის სპეციფიკაზე.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 21-05-2020