16 სექტემბერს სწავლა იწყება
2019-09-06

კოლეჯი ამაგის მეორე სასწავლო წლის სტუდენტებისათვის სწავლა მიმდინარე წლის 16 სექტემბერს დაიწყება.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 16-07-2020