შეხვედრა განათლების სამინისტროში
2019-08-30

 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებთან სადაც განხილულ იქნა საკვალიფიკაციო პროგრამების 447 დადგენილება, ასევე მომზადება-გადამზადების პროგრამების დაფინანსების საკითხები.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 17-01-2020