პროფესიული ტესტირების თარიღი ცნობილია
2021-08-30

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის2021 წლის 27 აგვისტოს ბრძანებით განისაზღვრა 2021 წელს უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის ქიმიასა და ბიოლოგიაში  ტესტირების  ჩატარების  თარიღი  - 6 სექტემბერი. სურვილის შემთხვევაში, საგამოცდო ბარათების მისაღებად მობრძანდით კოლეჯში. 


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 18-10-2021