ექთნის საერთაშორისო დღე
2021-05-13

12 მაისს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელმა მარიამ ჯოხაძემ ჩაატარა ონლაინ შეხვედრა კოლეჯის მასწავლებლებთან და პროფესიულ სტუდენტებთან ექთნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. მან ისაუბრა ექთნის როლის მნიშვნელობაზე,  მითუმეტეს ამჟამინდელი პანდემიის პირობებში. მან ასევე გააცნო არსებულ და მომავალ ექთნებს სახელმწიფო მიდგომა ექთნის პროფესიათან და სტრატეგიული განვითარების 5 წლიან გეგმასთან დაკავშირებით.


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 11-06-2021