შედეგები
2022-09-15

სარეგისტრაციო სისტემაში ტესტირების განრიგისა და შედეგების ფუნქციონალში ასახულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტესტირების შედეგები. აპლიკანტებს საბოლოო შედეგები გამოუჩნდებათ შერჩევის ეტაპის (20.09.2022) დასრულების შემდგომ. ქიმია/ბიოლოგიის ტესტის შედეგები სისტემაში დაჯამებულია და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ეთვლება იმ აპლიკანტს ვინც ორივე ტესტის ზღვარი გადალახა ცალ-ცალკე (4.5-4.5)   (მაგ. თუ ქიმიაში აიღო 4 ქულა და ბილოგიაში 5, აპლიკანტს არ ეთვლება  ზღვარი გადალახულად, რადგან  ქულა თითოეული ტესტისთვის არ უნდა იყოს 4.5-ზე ნაკლები).


© Copyright 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 07-12-2022