ამოცანები

უნდა გავაცნობიეროთ, რომ გლობალიზაციის მსოფლიო პროცესებისა და გაძლიერებული კონკურენციის პირობებში, საქართველოსთვის მსოფლიო ბაზარზე მომგებიანად გაღწევის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმდიდრეა ინტელექტუალური პროდუქტი და პროფესიონალიზმი სხვადასხვა სფეროში, რადგანაც კონკურენტუნარიანი პროდუქციის შექმნა და მომსახურების შეთავაზება მხოლოდ პროფესიონალ სპეციალისტებს შეუძლია. სწორედ ამიტომ გაგვიჩნდა იდეა შეგვექმნა ისეთი პროფესიული სასწავლებელი, რომელიც მოამზადებს ნამდვილ პროფესიონალებს.

პროფესიული კოლეჯი „ამაგი“, იქნება ერთ–ერთი პირველი სასწავლებელი მათ შორის, რომლებმაც უნდა მოამზადონ მარალკვალიფიციური კადრები. ახალგაზრდობისთვის ჩვენს მიერ შეთავაზებული მოთხოვნადი პროფესიული პროგრამები და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა. ფაქტიურად შეიქმნება უწყვეტი სწავლების ცენტრი, რომელიც მოამზადებს თანამედროვე მოთხოვნებზე ორიენტირებულ კონკურენტუნარიან კადრებს.

გვჯერა, რომ კოლეჯი „ამაგი“ სწრაფად დაიმკვიდრებს ადგილს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში და ჯანსაღ კონკურენციას გაუწევს სხვა პროფესიულ სასწავლებლებს.

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 19-09-2017