ტრენინგი კოლეჯის ადმინისტრაციისათვის
2021-07-09

2021 წლის 5-7 ივლისს  შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის მიმდინარეობდა ტრენინგი თემაზე „რეკომენდაციები და განმარტებები პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებთან დაკავშირებით“. ტრენინგს უძღვებოდა ტრენერი - თამარ რემიშვილი.


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 18-10-2021