მონაწილეობა ონლაინ ტრენინგში
2021-04-25

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით და კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი თემაზე „შეფასების სისტემა და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ განათლებაში“. ტრენინგს უძღვებოდა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე კახაბერ ერაძე.

შეხვედრას ესწრებოდა საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერი ნინო დვალი და სასწავლო პროცესის მენეჯერი ნინო ყაზაროვი.


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 11-06-2021