ვაკანსია კოლეჯში
2021-02-26

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს კონკურსს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებლების შემდეგ პოზიციებზე  2021 წლის 1 მარტიდან საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემდეგი მოდულების განხორციელებისათვის:

) „ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები“ - 1 პროფესიული განათლების მასწავლებელი;

) „კრიტიკულ მდგომარეობაში  მყოფი  პაციენტის  საექთნო  მართვის  საფუძვლები და ანესთეზია“ - 1 პროფესიული განათლების მასწავლებელი.

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების ვადად განისაზღვროს 2021 წლის 10 მარტის  ჩათვლით.

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

ა) უნდა გააჩნდეს უმაღლესი განათლება ან პროფესიული განათლების მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია იმ სფეროში, რომელ პროფესიულ მოდულსაც ახორციელებს, ან გააჩნია სამუშაო გამოცდილება იმ სფეროში, რომელ პროფესიულ მოდულს/მოდულებსაც ახორციელებს.

ბ) ფლობდეს ქართულ ენას C1 დონეზე (სასურველია);

გ) ფლობდეს კომპიუტერულ კომპიუტერულ პროგრამებს (სასურველია):

MS word (დამაკმაყოფილებელი),

MS Power Point (დამაკმაყოფილებელი).

კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

საბუთების მიღება იწარმოებს როგორც კოლეჯის შენობაში (ქ. გორი, ცხინვალის გზ. 9) ასევე ელექტრონულად კოლეჯის ოფიციალურ ფოსტაზე: info.college.amagi@gmail.com  2021 წლის 10   მარტის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 0370 27 05 57;  


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 14-04-2021