ვაკანსია კოლეჯში
2020-09-17

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს ვაკანსიას პროფესიული განათლების მასწავლებლების  პოზიციებზე შემდეგი სპეციალობით:

ა) ქიმიკოსი -1 ადგილი;

ბ) ფარმაცევტი-1 ადგილი;

გ) ფილოლოგი/საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის  

     სპეციალისტი -1 ადგილი;

დ) ფსიქიატრი -1 ადგილი;

ე)ინგლისური ენის სპეციალისტი -1 ადგილი;

ვ)ტექნიკური უმაღლესი/პროფესიული განათლების მქონე პირი /IT მუშაობის გამოცდილებით -1 ადგილი.

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) უნდა გააჩნდეს შესაბამისი დარგის უმაღლესი განათლება ან პროფესიული

    განათლების მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია შესაბამისი სპეციალობით;

ბ) ფლობდეს ქართულ ენას C1 დონეზე (სასურველია);

გ) ფლობდეს კომპიუტერულ კომპიუტერულ პროგრამებს:

    MS word (დამაკმაყოფილებელი),

    MS Power Point (დამაკმაყოფილებელი).

კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ)ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ    

   მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლეობის შესახებ.

 

 საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს ქ. გორში, ცხინვალის გზ N9 მ/წ წლის 18 სექტემბრიდან  29 სექტემბრის ჩათვლით.

0 370 27 05 57

Info.college.amagi@gmail.com


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 25-11-2020