მემორანდუმის ფარგლებში სტუდენტები პრაქტიკას გაივლიან
2019-05-06

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიული სტუდენტებს საინფორმაციო შეხვედრა მოუწყო სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის იურისტმა ბატონმა კოკა გოცაძემ.


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 09-09-2019