ტრენინგი პროფესიული პედაგოგებისთვის
2019-02-25

 25 თებერვალს საზოგადოებრივი კოლეჯში „ამაგი” ჩატარდა პროფესიულ მასწავლებელთათვის ტრენინგი თემაზე ,,მოდულური არსი და რეკომენდაციები". ტრენინგს უძღვებოდა კოლეჯის ხარისხის მენეჯერი - ნინო დვალი. პროფესიული მასწავლებლებისათვის მომზადდა სლაიდ შოუ, სადაც დეტალურად იყო მოცემული მოდულის არსი, სრუქტურა, მიდგომები და რეკომენდაციები.


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 09-09-2019