წარმატებით დასაქმებული კურსდამთავრებულები
2018-11-09

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ფარმაცევტის თანაშემწის პროფესიული პროგრამის 2018 წლის კურსდამთავრებულების 50 % წარმატებით დასაქმდნენ აფთიაქებში. კოლეჯის მისია მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც კონკურენტუნარიანნი იქნებიან 
შრომის ბაზარზე შესრულებულია. მათ წარმოაჩინეს თავი როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული ცოდნით და უნარჩვევით. სასიხარულოა ასეთი მაჩვენებელი. წარმატებას ვუსურვებთ ჩვენს მომავალ თაობას.


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 14-03-2019