მიღება პროფესიულ პროგრამებზე
2018-08-09

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე: პრაქტიკოსი ექთანი; ფარმაცევტის თანაშემწე; ექთნის თანაშემწე; კოლეჯი მზად არის დაიმატოს შემდეგი სპეციალობები: ბაგა-ბაღის აღმზრდელი; ინფორმაციული ტექნოლოგიები; საფინანსო სერვისები (საბანკო). დამატები ინფორმაციისათვის მიმართეთ კოლეჯის ადმინისტრაციას.


© Copyright iws 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 09-09-2019